Archive for the ‘Blog’ Category

Posted by admin On Czerwiec - 29 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Zawody prawnicze uniwersalnie są ocenione za zawody zaufania powszechnego. Ponieważ czy to prokurator, mecenas, radca, rejent lub komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia osobistego, majątku lub sytuacji konsumenta. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania tajemnicy, ochrony danych osobowych i godziwego zabezpieczenia specyfikacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania poufności niemniej jednak także i respektowania zasad moralnych i etycznych w kontekście szanowania prawa. Z tego również powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki profesjonalnej. I tak zarówno sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu opracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący  [ Read More ]