Posted by admin On Czerwiec - 13 - 2017 Komentowanie nie jest możliwe

AdwokatZ pewnością wszyscy z nas bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że rozwód jest pierwszym krokiem do rozkładu majątku, do którego dosyć musi. Jak się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zwieńczeniu sprawy rozwodowej. Jeśli małżonkowie się porozumieją między sobą, wówczas podział majątku, może pozostać dokonany u notariusza – przetestuj podział majątku Stargard. Kompletnie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Wówczas niestety konieczna jest interwencja sądu, jaki zadecyduje, w jaki sposób podzielić majątek między byłych małżonków. Rzecz jasna od razu warto dodać, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a wobec tego wszelkiego typu darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody oraz honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi więc ulega w głównej mierze to, co łączne, a wobec tego naturalnie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty wraz nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek zostaje podzielony.

Comments are closed.